Lịch sử bí mật của Vĩnh Xuân – THE SECRET HISTORY OF WING CHUN


“Người thương vong đầu tiên khi chiến tranh đến là sự thật.” – Hiram Johnson https://youtu.be/BnbiiT3UCFE Mặc dù trái đất tự thân nó không nhỏ đi, nhưng trong thời đại công nghệ thông tin (thông qua các phương tiện truyền thông như Email và Internet) việc giao tiếp giữa con người trên trái đất ngày càng … Continue reading Lịch sử bí mật của Vĩnh Xuân – THE SECRET HISTORY OF WING CHUN