Aderson Silva’s use of Jeetkundo and Wingchun in UFC MMA


Võ sĩ Aderson Silva đã sử dụng tuyệt kĩ Triệt Quyền Đạo và Vịnh Xuân Quyền thi đấu MMA.