Lương Đĩnh : đệ tử cuối cùng của đại sư Diệp Vấn


Bí ẩn về đệ tử cuối cùng của đại sư Diệp Vấn Vị đệ tử này là một trong những người có công lớn giúp Vịnh Xuân quyền được biết đến trên khắp thế giới. Ngày nay, cái tên Diệp Vấn đã nổi danh khắp thế giới. Nhờ vào việc thành lập Hội Thể dục … Continue reading Lương Đĩnh : đệ tử cuối cùng của đại sư Diệp Vấn