Tương lai không xa, lòng đại dương cũng có Wi-Fi


Với hệ thống Aqua-Fi, việc mang kết nối Internet không dây Wi-Fi xuống lòng đại dường sâu thẳm không còn là chuyện khoa học viễn tưởng. Trong thời đại kết nối ngày nay, bạn có thể truy cập Internet hầu như ở bất kỳ đâu miễn là thiết bị hỗ trợ kết nối 3G/4G hoặc … Continue reading Tương lai không xa, lòng đại dương cũng có Wi-Fi