Võ thuật truyền thống Trung Hoa


Nguyễn Quí Jacques và Dufresne Thomas 1) Vài vấn đề danh từ Trước nhất chúng tôi xin bàn về danh từ “Kung Fu”. Hai chữ “Kung Fu” là phiên âm của hai chữ Gongfu, theo tiếng Hán-Việt là “công phu”. Theo tiếng Quan Thoại, từ “công phu” thường có những nghĩa như: biệt tài, kỹ thuật đặc … Continue reading Võ thuật truyền thống Trung Hoa