Một vài sự khác biệt trong Vịnh Xuân Diệp Vấn


Từ mấy chục năm nay, võ công Vịnh Xuân được truyền bá rộng rãi ở nhiều quốc gia. Thế nhưng sẽ không dễ dàng nếu muốn giới thiệu môn võ này qua một hệ thống kỹ thuật thống nhất tương tự như các môn Taekwondo, Karatedo,… Ở mỗi nơi, mỗi võ đường, dường như luôn … Continue reading Một vài sự khác biệt trong Vịnh Xuân Diệp Vấn