Thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF)


Chiều 30/5 tại Hà Nội, đại hội thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã diễn ra với sự tham dự của hơn 100 đại biểu. Hơn 4 tháng sau khi có quyết định thành lập từ Bộ Nội vụ, đại hội thành lập VMMAF được tổ chức, đánh dấu cột … Continue reading Thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF)