Tiền của người dân trên trái đất nhiều bao nhiêu ?


Thế giới có giá bao nhiêu? Bất chấp kinh tế thế giới hậu khủng hoảng tài chính 2008 tăng trưởng chậm chạp và gần đây còn bị bồi thêm cú sốc virus corona, tổng tài sản trên toàn cầu và mức độ giàu có của loài người vẫn không ngừng gia tăng. Để trả lời … Continue reading Tiền của người dân trên trái đất nhiều bao nhiêu ?

Nước ngọt trở thành hàng hóa giao dịch hợp đồng kỳ hạn tương lai như xăng dầu hay vàng bạc


Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ngọt trở thành hàng hóa giao dịch hợp đồng kỳ hạn tương lai như xăng dầu hay vàng bạc Theo Giám đốc McCourt, khoảng 2/3 sân số thế giới sẽ thiếu nước ngọt vào năm 2025. Thị trường kỳ hạn (bán hàng cho tương lai) vốn chẳng có … Continue reading Nước ngọt trở thành hàng hóa giao dịch hợp đồng kỳ hạn tương lai như xăng dầu hay vàng bạc