Cập nhật Bios Laptop không cần Pin (Update bios without battery)


Để có thể cập nhật Bios cho Laptop mà không cần có pin đối với một số máy laptop lâu pin hư không cầm pin. Chỉ cần có adpater cắm điện trực tiếp bạn vẫn có thể cập nhật phiên bản mới nhất của Bios mà không phải làm usb boot hoặc chép file bios … Continue reading Cập nhật Bios Laptop không cần Pin (Update bios without battery)