Yếu tố Google xếp hạng từ khóa


Google sắp xếp thứ hạng các trang web dựa trên giá trị của chúng, ứng với 1 từ khóa và 1 người tìm kiếm. Trang nào có giá trị cao nhất sẽ đứng số 1 trong kết quả tìm kiếm.Dưới đây là kết quả từ một nghiên cứu được SEOmoz tiến hành, nghiên cứu này … Continue reading Yếu tố Google xếp hạng từ khóa