Lý Tiểu Long và những lời “tiên tri” kinh ngạc về thời đại MMA


    Lý Tiểu Long mất năm 1973 nhưng đã để lại những lời "tiên tri" kinh ngạc về thời đại MMA diễn ra sau đó hơn... 20 năm. Đó là "ăn hên" hay huyền thoại họ Lý thực sự có tư duy đi trước thời đại? "Con rồng châu Á" Lý Tiểu Long được người phương … Continue reading Lý Tiểu Long và những lời “tiên tri” kinh ngạc về thời đại MMA

Lý Tiểu Long – bí quyết chiến đấu và đạo trong Triệt Quyền Đạo


Lý Tiểu Long Ngày sinh: 27-11-1940 Ngày mất : 20-07-1976 Sư phụ: Diệp Vấn (Yip Man) Môn phái: Vĩnh Xuân (Wing Chun) Siêu sao điện ảnh võ thuật Người sáng lập môn phái Triệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do) Là một trong những người đi trước thời đạị, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, … Continue reading Lý Tiểu Long – bí quyết chiến đấu và đạo trong Triệt Quyền Đạo