Tìm hiểu chứng rối loạn hành vi, cảm xúc


Nhiều người cho rằng chứng rối loạn hành vi, cảm xúc chỉ xuất hiện ở những người sử dụng các chất kích thích. Tuy nhiên, bệnh lý này ngày xuất hiện càng nhiều, không những chỉ ở giới trẻ mà còn ở những người có độ tuổi lớn hơn. 1. Rối loạn hành vi là … Continue reading Tìm hiểu chứng rối loạn hành vi, cảm xúc