Thành phố mới Bình Dương


Khu đô thị Bình Dương THÔNG TIN CHUNG Khu đô thị Bình Dương mới với quy mô khoảng 1.000 ha,nằm trong Khu liên hợp được quy hoạch thành một khu đô thị văn minh, hiện đại, trở thành quận trung tâm của thành phố Bình Dương trực thuộc trung ương trong tương lai theo định … Continue reading Thành phố mới Bình Dương