Giao tiếp bằng ý nghĩ


Giao tiếp bằng ý nghĩ: Một thập niên thăng hoa Trong số những địa hạt mà loài người khát khao khám phá, bộ não bé nhỏ của chúng ta thật ra vẫn còn là một đại dương sâu thẳm đầy bí ẩn. Ở đó, các nhà khoa học đã miệt mài cưỡi lên những con … Continue reading Giao tiếp bằng ý nghĩ

Bảng cầu cơ dưới góc nhìn khoa học


Bảng cầu cơ là một trò chơi rất phổ biến được những người mê tín dùng để giao tiếp với thế giới tâm linh hoặc thế lực huyền bí. Các nhà khoa học nói rằng, trò chơi này hoạt động dựa trên hiệu ứng vô thức của con người, khiến cơ tay của những người … Continue reading Bảng cầu cơ dưới góc nhìn khoa học