Kết thúc thời đại PC, bắt đầu thời đại đám mây – VMware CEO: Cloud to end computer desktop era


  Tổng giám đốc điều hành VMware kêu gọi khách hàng bắt đầu quá trình chuyển đổi từ công nghệ ảo hoá sang cơ sở hạ tầng đám mây. Tổng giám đốc điều hành Công ty VMware Paul Maritz khuyến cáo các khách hàng nghĩ về việc mở rộng không gian máy tính ra khỏi … Continue reading Kết thúc thời đại PC, bắt đầu thời đại đám mây – VMware CEO: Cloud to end computer desktop era