Kết thúc thời đại PC, bắt đầu thời đại đám mây – VMware CEO: Cloud to end computer desktop era


 

Tổng giám đốc điều hành VMware kêu gọi khách hàng bắt đầu quá trình chuyển đổi từ công nghệ ảo hoá sang cơ sở hạ tầng đám mây.

Tổng giám đốc điều hành Công ty VMware Paul Maritz khuyến cáo các khách hàng nghĩ về việc mở rộng không gian máy tính ra khỏi khuôn khổ máy tính để bàn. Ông chỉ ra rằng nhân viên hiện đại không thể bị hạn chế bởi máy tính để bàn.

Hiện tại, trong tay người dùng ngày càng không phải chỉ là máy tính cá nhân mà là nhiều thiết bị khác – Paul Maritz nhấn mạnh trong Hội nghị VMworld 2011 ở Las Vegas (Mỹ) của VMware – Sau khoảng 5 năm, trên nền tảng Windows sẽ chỉ còn dưới 20% tổng số khách hàng. Nhiệm vụ liên quan đến thực thi các ứng dụng và xử lý dữ liệu sẽ không còn phụ thuộc vào một thiết bị hay một hệ điều hành nào đó. Và, chúng ta trong bất kỳ tình huống nào cũng phải thoát khỏi máy tính để bàn“.

 


Paul Maritz: ” Nhiệm vụ liên quan đến thực thi các ứng dụng và xử lý dữ liệu sẽ không còn phụ thuộc một thiết bị hay một hệ điều hành nào đó“.

 

Công ty VMware nổi tiếng thế giới nhờ phần mềm cho ảo hoá máy chủ. Hiện tại, Công ty nhanh chóng tạo chuỗi phần mềm cho các tổ chức có ý định sử dụng điện toán đám mây riêng và công cộng dựa trên phần mềm vSphere được thiết kế để quản lý nguồn tài nguyên ảo.

Trong bài thuyết trình trước nhiều người trong số 19 nghìn người có mặt tại sự kiện thường niên của VMware, Maritz tuyên bố rằng, khách hàng phải chuyển từ ảo hoá sang hạ tầng điện toán đám mây trọn vẹn. Hiện tại, một nửa hạ tầng CNTT thế giới là các thiết bị ảo hoá và bước đi logic tiếp theo phải là chuyển lên điện toán đám mây. Hạ tầng điện toán đám mây cần để thoả mãn nhu cầu cao hơn của sức sản xuất. Nó cho phép các nhà quản trị cung cấp các ứng dụng và thông tin không phải cho các thiết bị mà là cho con người. Một số tổ chức đã bắt đầu chuyển dịch theo hướng này. Theo lời Maritz, trên thế giới đang có hơn 800 nghìn quản trị viên vSphere, trong đó có đến 68 nghìn chuyên gia được cấp chứng chỉ.

Suốt cuộc đời của mình, tôi làm việc với máy tính cá nhân – vị Tổng giám đốc điều hành năm nay 56 tuổi nói – Mô hình máy tính để bàn ra đời từ những năm 1970 trong các trung tâm nghiên cứu Xerox PARC. Chúng chịu trách nhiệm tự động hoá công việc của các công nhân cổ cồn. Các nhà nghiên cứu đã tạo nên máy tính và quyết định tích hợp vào đó những công cụ dành cho các nhân viên văn phòng sử dụng. Những người này khi đó quản lý các hộc tủ, máy chữ, tài liệu, các tập hồ sơ, hộp thư đến và đi…

…Chúng ta đã có một môi trường làm việc tuyệt vời trên máy tính để bàn. Nhưng vấn đề đang nằm ở chỗ những người dưới 35 tuổi đã không còn muốn ngồi bên những chiếc bàn để mà soạn thảo văn bản nữa! Họ buộc phải xử lý những luồng thông tin đến theo từng phần nhỏ, nhưng với số lượng lớn hơn rất nhiều. Nhân loại đang bước vào thời kỳ hậu tài liệu và chúng ta đang cần những giải pháp mới“.

Maritz nói các sản phẩm của VMware đặt nền tảng cho một kiểu hoạt động mới. Phần mềm của VMware vFabric cung cấp một tổ hợp công cụ cho các nhà phát triển, cho phép tạo các ứng dụng có thể hoạt động trực tiếp trên đám mây. Với nền tảng đám mây CloudFoundry được cung cấp dưới dạng dịch vụ, các khách hàng sẽ có khả năng chạy các ứng dụng của mình trên thiết bị ngoại vi.

Nhờ phần mềm VMware View VDI (Virtual Desktop Infrastructure), người dùng có thể nhận quyền truy cập vào các dữ liệu và ứng dụng của mình trên một dải rất rộng các thiết bị khác nhau. Còn cổng thông tin doanh nghiệp mới được giới thiệu cách đây ít lâu VMware Horizon thì tạo điều kiện để người dùng truy nhập vào các ứng dụng mới.

Bài thuyết trình của Paul Maritz có sự tham gia của một số khách hàng đã thực hiện việc chuyển các hoạt động của mình lên đám mây riêng. Đám mây riêng của sàn chứng khoán New York Stock Exchange Euronext hiện đang có gần 2.300 máy ảo làm việc. Theo lời của CIO Công ty là Steve Rubinou, sàn đang tích cực sử dụng vSphere, vShield, vCloud Director và các công nghệ khác của VMware.

Còn một khách hàng khác của VMware là Công ty Southwest Airlines. Một năm rưỡi trở lại đây, Southwest đã chuyển sang môi trường ảo hoá và sử dụng 40% các ứng dụng ảo hóa để cung cấp các dịch vụ điện tử. Mục tiêu cuối là ảo hoá toàn bộ các chương trình ứng dụng. “Số đáng kể các ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi vận hành trên hạ tầng của VMware – Giám đốc kỹ thuật của Southwest Bob Young nói – Chuyển sang các đám mây cho phép chúng tôi nâng cao đáng kể mức sẵn sàng của các chương trình được thiết kế cho cả nội bộ lẫn các khách hàng bên ngoài“.

 

Theo PC World VN (IDG News Service)


 

VMware CEO: Cloud to end computer desktop era

Paul Maritz urges customers to make the move from virtualization to cloud infrastructure

VMware CEO Paul Maritz urged customers to think beyond the desktop computer. It is a dead metaphor, he insisted, one ill-suited for today’s workforce.

PCs are not the only animal in the zoo anymore. Increasingly, users are holding other devices in their hands,” he said, speaking at the kick-off of the VMworld 2011, being held this week in Las Vegas.

Within five years, less than 20 percent of computing clients will be running Microsoft Windows, he predicted. The job of providing applications and data “can no longer belong to any one device, or any one operating system. So we have to float away from that aspect of the desktop,” he said.

While VMware has made its mark by providing software for virtualizing servers, the company is rapidly building up a stack of software for organizations to use to run private and hybrid clouds, based around its vSphere software for managing virtual resources.

In his presentation before many of the conference’s 19,000 attendees, Maritz said customers should move from virtualization to a full-fledged cloud infrastructure. Fifty percent of the world’s infrastructure runs on virtualization, he noted. The cloud is the next logical step, he reasoned.

A cloud infrastructure will be necessary, he noted, to accommodate the needs of a more dynamic workforce. It will enable administrators to deliver applications and information to people, rather than devices.

Some organizations seem to be moving in this direction. Maritz said that there are now over 800,000 vSphere administrators, including 68,000 certified in handling the technology.

“I spent my whole life working on the PC,” admitted Maritz, who is 56. The metaphor of the desktop came from Xerox Parc research lab in the 1970s, which at the time, was exploring “how to automate the life of the white collar worker, circa 1975,” he said. This meant the researchers made computer based approximations of the tools of the office worker–file cabinets, typewriters, files, folder, inboxes and outboxes.

“We got a great a desktop environment,” he said. “The problem is the people under the age of 35 don’t sit behind desks, and they don’t spend all of their time lovingly tending to documents. They will be dealing with streams of information that will be coming at them in much smaller chunks and much larger numbers. We’re moving into a new post-document era, and we will need different solutions.”

Maritz then explained how VMware’s products can provide a foundation for this new type of operation. VMware’s vFabric provides a set of tools for developers to build applications that can run natively in the cloud. CloudFoundry provides a Platform-as-a-Service (PaaS) that customers can use to run their own applications on external hardware. VMware View VDI (Virtual Desktop Infrastructure) software allows users to access their data and applications across a wide range of clients. And the recently released VMware Horizon provides an enterprise portal for users to easily access new applications.

The presentation also featured a number of customers moving to build private clouds for their operations. The New York Stock Exchange Euronext stock exchange runs about 2,300 virtual machines in a private cloud configuration. The company uses vSphere, vShield, vCloud Director, and other VMware technology, said executive vice president and chief information officer Steve Rubinow.

Another VMware customer is Southwest Airlines. In the last 18 months, Southwest has virtualized 40 percent of the applications it uses for providing online services. It has a goal to virtualize all of its applications. It uses vFabric, vSphere, vMotion, Tomcat, Hyperic and GemFire, among other VMware software. “We run a significant amount of our applications and services on the VMware infrastructure,” said Southwest vice president and chief technology officer, Bob Young.

“Our movement towards the cloud has made a significant shift for us in our availability of our applications to our internal and external customers,” Young said.

Joab Jackson covers enterprise software and general technology breaking news for The IDG News Service. Follow Joab on Twitter at @Joab_Jackson. Joab’s e-mail address is Joab_Jackson@idg.com