Sự phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong kung fu Vĩnh Xuân (Chapter-8)


CHƯƠNG 8: BÀI TẬP LUYỆN TẬP NĂNG LƯỢNG CAO CẤP TRONG VĨNH XUÂN VỚI BÀI: MỘC NHÂN PHÁP, LỤC ĐIỂM BÁN CÔN VÀ BÁT TRẢM ĐAO Trong quá trình phát triển về kỹ năng nội công Vĩnh Xuân mỗi giai đoạn sẽ có những mục đích và sự kết nối rất riêng biệt, và việc … Continue reading Sự phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong kung fu Vĩnh Xuân (Chapter-8)

Sự phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong kung fu Vĩnh Xuân (Chapter-7)


CHƯƠNG 7:MỤC ĐÍCH CỦA NIÊM THỦ VÀ THÁI ĐỘ CẦN CÓ Không có gì phải nghi ngờ khi nói rằng niêm thủ là bài tập quan trọng nhất trong Vĩnh Xuân, khi mà nó được hiểu đúng cách. Nhiều người dường như có những hiểu biết sai lệch về mục đích bài tập này. Một … Continue reading Sự phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong kung fu Vĩnh Xuân (Chapter-7)

Sự phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong kung fu Vĩnh Xuân (Chapter-6)


CHƯƠNG 6: SỬ DỤNG KHÍ NHƯ MỘT THỨ VŨ KHÍ Việc tập luyện nội công giúp cho cơ thể và bộ não trở thành một khối thống nhất. Kỹ năng bám rễ là nền tảng cho tất cả các kỹ năng khác về nội công. Cùng với việc phát triển kỹ năng bám rễ của … Continue reading Sự phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong kung fu Vĩnh Xuân (Chapter-6)

Sự phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong kung fu Vĩnh Xuân (Chapter-5)


CHƯƠNG 5: HỌC CÁCH DI CHUYỂN VỚI KHÍ Cũng quan trọng như bộ rễ năng lượng, khí chỉ có tác dụng chút ít nếu bạn không có khả năng di chuyển với nó. Một bộ rễ động là rất cần thiết bởi chiến đấu là môn nghệ thuật của sự di chuyển. Bước đi kế … Continue reading Sự phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong kung fu Vĩnh Xuân (Chapter-5)