Kiểm soát con robot khổng lồ internet


Với Internet của vạn vật, chúng ta đang tạo ra một con robot có kích cỡ bằng cả thế giới. Nhưng làm sao để có thể kiểm soát nó? Ransomware – một phần mềm độc hại được các hacker cài vào máy tính của nạn nhân, mã hóa dữ liệu của họ để tống tiền. … Continue reading Kiểm soát con robot khổng lồ internet

Robot và định hướng nghề nghiệp cho trẻ em trong tương lai


Làm và học về Robot cho trẻ em thế kỷ 21 ! – P1 Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo và rô bốt. Những năm 2000, chúng ta chứng kiến sự nở rộ của máy tính, những năm 2010 là thời kì phát triển của di động … Continue reading Robot và định hướng nghề nghiệp cho trẻ em trong tương lai