Biến thanh RAM thành đầu phát Wifi, hacker ăn trộm được dữ liệu cả trong các máy tính không kết nối mạng


Thông qua kỹ thuật này, hacker có thể ăn trộm dữ liệu với tốc độ khoảng 100 bit mỗi giây từ các hệ thốngg máy tính cô lập. https://youtu.be/vhNnc0ln63c Nhà nghiên cứu bảo mật Mordechai Guri, người đứng đầu bộ phận R&D của trường Đại học Ben-Gurion, Israel, nổi tiếng với hàng loạt nghiên cứu … Continue reading Biến thanh RAM thành đầu phát Wifi, hacker ăn trộm được dữ liệu cả trong các máy tính không kết nối mạng