Dành cho các bạn đang viết CV !


Suốt 20 năm tuyển dụng người tài, đây là chiếc CV ấn tượng nhất mà tôi từng thấy: Dễ đọc, thành thực và không chứa những ngôn từ sáo rỗng! Gary Burnison là CEO của Korn Ferry, một công ty tư vấn toàn cầu giúp các công ty lựa chọn và thuê những nhân tài … Continue reading Dành cho các bạn đang viết CV !