ÁM SỢ LÀ GÌ?


Ám sợ (phobia, số nhiều: phobias) là một loại rối loạn lo âu (anxiety disorder) làm cho chủ thể có những nỗi sợ thái quá, vô lý về một tình huống, sinh vật, đồ vật hoặc nơi chốn. Khi một người mắc chứng ám sợ, người đó thường thay đổi lối sống của […]

ÁM SỢ LÀ GÌ? — Câu lạc bộ Sinh viên Tâm Lý