Phố sách cũ bên bờ sông Seine


Nghề bán sách cũ chuyên cung cấp sách cũ, tài liệu cũ quý hiếm, bên bờ sông Seine, được xem là nét văn hóa độc đáo của Pháp từ nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, để duy trì sự tồn tại, nghề này đang cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội đồng thành phố … Continue reading Phố sách cũ bên bờ sông Seine