Bố Già – một trích đoạn lời thoại hay !


Phim Bố Già của Trấn Thành - ảnh VOV Màn đối đáp giữa hai cha con, hai thế hệ, ai cũng đúng vậy ai là người sai, nếu đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở thì tình cảm đâu còn là tình thân nữa, truyền thống của người Việt Nam mình vẫn đậm tình … Continue reading Bố Già – một trích đoạn lời thoại hay !