Chia sẻ nền tảng xe điện: Khi các hãng bắt tay để cùng tồn tại


Chia sẻ nền tảng là bước chuyển mới nhất trong ngành công nghiệp ô tô để đối phó với áp lực về chi phí, giúp các hãng xe thuận lợi mở rộng dây chuyền sản xuất xe điện - nhất là trong bối cảnh phong trào bảo vệ môi trường đang ngày càng lan rộng. … Continue reading Chia sẻ nền tảng xe điện: Khi các hãng bắt tay để cùng tồn tại