Chó có thể ngửi được… Covid-19


Chó dường như có thể phát hiện virus corona với độ chính xác cao, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết, cần có các nghiên cứu quy mô lớn trước khi áp dụng rộng rãi phương pháp này. Các nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đang thử nghiệm xem chó có thể ngửi "mùi" … Continue reading Chó có thể ngửi được… Covid-19