Nữ giới lĩnh vực công nghệ Đông Nam Á đối mặt với nhiều rào cản phát triển sự nghiệp


Gần một nửa số nữ giới làm việc trong lĩnh vực công nghệ ở khu vực Đông Nam Á tin rằng Covid-19 đã làm trì hoãn tiến trình phát triển nghề nghiệp của họ, mặc dù 64% cho biết sự bình đẳng giới có nhiều khả năng đạt được hơn thông qua hình thức làm … Continue reading Nữ giới lĩnh vực công nghệ Đông Nam Á đối mặt với nhiều rào cản phát triển sự nghiệp