Nhà cổ gần 130 tuổi của ‘tiểu thư họ Trần’ ở Bình Dương


Nhà cổ Trần Công Vàng gần 130 năm tuổi là địa điểm hiếm thấy hiện nay khi vừa là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật vừa là nơi thờ tự, sinh sống của một gia đình. Nhà cổ Trần Công Vàng nằm khuất trong dãy chợ Thủ, tại số 21 Ngô Tùng … Continue reading Nhà cổ gần 130 tuổi của ‘tiểu thư họ Trần’ ở Bình Dương