Con cái nợ gì cha mẹ?


Lại đến dịp Vu Lan - ngày lễ chính của Phật giáo hằng năm - để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung, cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước), khuyên con cái tỏ bày sự báo hiếu. Phương Tây có “Ngày của mẹ”: hoa, khăn lụa Hermes, … Continue reading Con cái nợ gì cha mẹ?