Những từ ngữ kết nối cả thế giới


Đây là một số từ ngữ chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp tại nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, chúng đã vượt qua những rào cản ngôn ngữ, giúp cho mọi người có thể kết nối và hiểu nhau dễ dàng. 1. Pajamas Pajama, từ ngữ tiếng Hindi và tiếng … Continue reading Những từ ngữ kết nối cả thế giới