Nhà đầu tư 40 năm kinh nghiệm mất tất cả vì Covid-19


Nhà đầu tư 40 năm kinh nghiệm mất tất cả trong 40 ngày vì Covid-19 "Tôi đầu tư chứng khoán trong 40 năm và vượt qua 4 cú sụp đổ của thị trường, nhưng virus khiến tài sản của tôi bốc hơi trong 40 ngày", nhà đầu tư James B. Stewart viết. Trên New York … Continue reading Nhà đầu tư 40 năm kinh nghiệm mất tất cả vì Covid-19