Nếu thời gian đúng là tiền bạc


Ảnh: Masha Kostevich/Dribble.com Thời gian là tiền bạc là cách nói ẩn dụ về chi phí cơ hội – thứ lẽ ra ta sẽ có được nếu không mất thời gian vì việc gì đó. Có ai dùng thứ tiền tệ này để mua sắm gì được hay chưa? Và ta chuyển đổi thời gian … Continue reading Nếu thời gian đúng là tiền bạc