Đây là những gì chúng ta biết về hệ điều hành Windows 11 mà Microsoft sắp ra mắt


Bản cập nhật sắp tới của Microsoft là rất lớn, đến mức nó có lẽ không còn là dành cho Windows 10 nữa, mà sẽ bước qua một con số mới. https://youtu.be/6Thsn4SbGCk Microsoft đang chuẩn bị công bố bản cập nhật lớn nhất cho Windows kể từ khi Windows 10 ra mắt vào năm 2015 … Continue reading Đây là những gì chúng ta biết về hệ điều hành Windows 11 mà Microsoft sắp ra mắt