Đa trí thông minh MI


Trắc nghiệm tố chất Đa trí thông minh MI (Multiple Intelligences) Kết quả trắc nghiệm MI sẽ trả lời cho câu hỏi “Bạn có trí thông minh nổi trội trong lĩnh vực nào?”. Từ đó giúp mỗi cá nhân hiểu bản thân mình hơn, cũng như đưa ra quyết định chính xác không chỉ với … Continue reading Đa trí thông minh MI