Tìm Dấu Vết Đường Xe Lửa đi ngang Bình Dương


TG: Từ Minh Tâm   Từ  năm 2007, Việt Nam và các nước Á Châu đã hợp tác nghiên cứu để  chuẩn vị  xây dựng đường sắt Xuyên Á đi  ngang  qua các nước Thái Lan, Mã  Lai, Campuchia, Lào, Vi ệt  Nam  lên đến tận  Côn Minh  -  Trung Quốc. Đoạn đường sắt nằm … Continue reading Tìm Dấu Vết Đường Xe Lửa đi ngang Bình Dương