Linux vs Windows vs Mac OS!. 10 reasons why Linux is the winner of the day


10 reasons why Linux is the winner of the day AMONTECH 🖥️ The definition of an ‘operating system’ is bound to evolve with customer demands and technological possibilities. Virginia Postrel …Linux vs Windows vs Mac OS!. 10 reasons why Linux is the winner of the day

Install Mac OSX Catalina(10.15) on vmware workstation 16


It seems easier to install the newer Catalina on vmware workstation. The steps of the (maybe) fastest method are as follows: Download latest Clover …Install Mac OSX Catalina(10.15) on vmware workstation 16 https://youtu.be/yuwjUv8-uGE https://youtu.be/O8YsL18o5lg https://youtu.be/R8cSNRH5yCc

Giải pháp hội nghị trực tuyến CoMeet ‘make in Vietnam’ sử dụng mã nguồn mở


Giải pháp hội nghị trực tuyến Comeet vừa được Bộ Thông tin và truyền thông khai trương chiều 29-5. Điểm đặc biệt của giải pháp này là sử dụng mã nguồn mở; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể khai thác, sử dụng. Liên minh Comeet đã đưa dịch vụ … Continue reading Giải pháp hội nghị trực tuyến CoMeet ‘make in Vietnam’ sử dụng mã nguồn mở

Download macOS VMware Image – Sierra, High Sierra, & Mojave


Download macOS VMware Image, VMDK Files for all macOS Version from macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, and macOS Catalina Which is the latest macOS Operating system on Beta Version. VMDK file is...Download macOS VMware Image – Sierra, High Sierra, & Mojave. — TechCrowder