Jeet Kune Do Pressure Point Knock Out ( Kyusho Jitsu- Dim Mak) – Tuyệt kĩ Điểm Huyệt


https://youtu.be/F9wfVH81fkY Ứng dụng tự vệ và điểm huyệt theo Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long Jeet Kune Do Pressure Point Knock Out ( Kyusho Jitsu- Dim Mak)| Melbourne Ri Chu Kung Fu

Lý Tiểu Long và Chạy Bộ


Lý Tiểu Long (Bruce Lee) từng nhấn mạnh rằng người luyện Triệt Quyền Đạo trước tiên phải tập cho có sức khỏe tốt. Anh nói:“Nếu như bạn không có một sức khỏe tốt thì không thể tham gia vào một trận đấu khốc liệt. Theo tôi thấy thì chạy bộ là hình thức rèn luyện … Continue reading Lý Tiểu Long và Chạy Bộ

Lý Tiểu Long và những lời “tiên tri” kinh ngạc về thời đại MMA


    Lý Tiểu Long mất năm 1973 nhưng đã để lại những lời "tiên tri" kinh ngạc về thời đại MMA diễn ra sau đó hơn... 20 năm. Đó là "ăn hên" hay huyền thoại họ Lý thực sự có tư duy đi trước thời đại? "Con rồng châu Á" Lý Tiểu Long được người phương … Continue reading Lý Tiểu Long và những lời “tiên tri” kinh ngạc về thời đại MMA