Liệu pháp tế bào gốc: Mở ra tiềm năng điều trị bệnh tự miễn


Các nghiên cứu gần đây cho thấy, liệu pháp tế bào gốc có thể cải thiện các triệu chứng của các bệnh tự miễn thông qua ba cơ chế: Điều chỉnh miễn dịch, điều biến miễn dịch và cấy ghép tế bào gốc đã qua chỉnh sửa gene. Các bệnh tự miễn dịch (AD), phổ … Continue reading Liệu pháp tế bào gốc: Mở ra tiềm năng điều trị bệnh tự miễn