HÀNH TRÌNH “TIẾN HÓA” CỦA HUYỀN THOẠI TOYOTA LAND CRUISER


Land Cruiser là một trong những dòng xe phổ biến nhất của Toyota, phù hợp cho sử dụng hàng ngày và cả những chuyến đi địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, thế hệ hiện tại của Land Cruiser lại ít nhiều khiến fan hâm mộ trên thế giới thất vọng. Gần đây, có một số … Continue reading HÀNH TRÌNH “TIẾN HÓA” CỦA HUYỀN THOẠI TOYOTA LAND CRUISER

Toyota updates 2021 Land Cruiser, 4Runner, and Tundra with new features


Land Cruiser, 4Runner, and Tundra Japanese carmaker Toyota is on a mission to update the 200 Series Land Cruiser, 4Runner, and Tundra with new features and a host of exterior upgrades. The new Land Cruiser is now available in a new Heritage Edition trim with three rows of seating. Meanwhile, Toyota is releasing Special Edition … Continue reading Toyota updates 2021 Land Cruiser, 4Runner, and Tundra with new features