Bỏ việc sau đại dịch – Người lao động đã đi đâu ?


NDTBD tổng hợp bài viết về việc bỏ việc sau đại dịch Cuộc "bỏ việc toàn cầu": Covid chỉ là xúc tác! Nguyên nhân cho cuộc bỏ việc toàn cầu này có thể sâu xa hơn những hiện tượng bề mặt về điều kiện việc làm, tiền lương, và đại dịch COVID-19 chỉ là chất … Continue reading Bỏ việc sau đại dịch – Người lao động đã đi đâu ?

[Covid19] Học và Làm từ xa an toàn


[Infographic] Cẩm nang làm việc từ xa, học tập và họp trực tuyến an toàn Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) mới đưa ra cẩm nang hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác cơ bản giúp người dùng Internet có thể phần nào đảm đảo an toàn thông … Continue reading [Covid19] Học và Làm từ xa an toàn

Xu hướng làm việc qua máy tính tăng cao vì virus corona


Trừ những trường hợp bất khả kháng, khá nhiều công ty trên thế giới hiện đang tìm cách xoay chuyển, dù chỉ là tạm thời, để cho nhân viên của mình làm việc tại nhà thông qua kết nối Internet để phòng ngừa sự lây lan của virus conora. Thượng Hải (Trung Quốc) vốn là … Continue reading Xu hướng làm việc qua máy tính tăng cao vì virus corona