Người Đến Từ Bình Dương

Người Chia Sẻ Tri Thức Cuộc Sống

Tag: làm việc ban ngày hay ban đêm không quan trọng bằng việc lắng nghe cơ thể mình và tìm ra được khung thời gian tối đa hóa được hiệu suất làm việc của mình

1 Post