[Covid-19] Sinh viên khi nào tốt nghiệp và làm gì ?


Tham khảo bài viết của hai bạn sinh viên của trường đại học Cardiff để biết được cuộc sống, học tập và tương lai của các bạn sinh viên trong đại dịch Covid này. Photo by Feedyourvision on Pexels.com Coronavirus: what now for soon-to-be graduates? Master’s student Jack Wynn is feeling uncertain about what the … Continue reading [Covid-19] Sinh viên khi nào tốt nghiệp và làm gì ?