CyberPurify: Ứng dụng AI giúp bảo vệ trẻ em trên Internet


CyberPurify, một startup sử dụng học máy (machine learning) để nhận dạng nội dung độc hại vừa cho ra mắt giải pháp miễn phí CyberPurify Kids giúp phụ huynh trên toàn cầu thiết lập một môi trường an toàn cho con cái họ chỉ sau vài cú click chuột. Ngăn chặn các nội dung độc … Continue reading CyberPurify: Ứng dụng AI giúp bảo vệ trẻ em trên Internet

Cải thiện chỉ số văn minh trên không gian mạng bằng cách nào?


Photo by Josh Hild on Pexels.com Các chuyên gia cho rằng, bắt nạt trên mạng gây ra những hậu quả rất thật trong thế giới thực. ... Mặc dù trải nghiệm trực tuyến, chỉ số văn minh trên không gian mạng (DCI) năm 2020 của Việt Nam đã có những cải thiện trong đại dịch Covid … Continue reading Cải thiện chỉ số văn minh trên không gian mạng bằng cách nào?