Khi mẹ mời… “kết bạn”


Khi mẹ mời… “kết bạn” Thế rồi cũng đến ngày tôi nhận được lời mời kết bạn của mẹ trên Facebook. Chấp nhận hay từ chối? Hay là block (chặn) tài khoản của mẹ? Bọn bạn tôi vẫn hay làm vậy khi thấy bóng dáng phụ huynh thấp thoáng trên cõi mạng. Có đứa còn … Continue reading Khi mẹ mời… “kết bạn”