Biến thanh RAM thành đầu phát Wifi, hacker ăn trộm được dữ liệu cả trong các máy tính không kết nối mạng


Thông qua kỹ thuật này, hacker có thể ăn trộm dữ liệu với tốc độ khoảng 100 bit mỗi giây từ các hệ thốngg máy tính cô lập. https://youtu.be/vhNnc0ln63c Nhà nghiên cứu bảo mật Mordechai Guri, người đứng đầu bộ phận R&D của trường Đại học Ben-Gurion, Israel, nổi tiếng với hàng loạt nghiên cứu … Continue reading Biến thanh RAM thành đầu phát Wifi, hacker ăn trộm được dữ liệu cả trong các máy tính không kết nối mạng

Tại sao Israel rất thành công trong nghiên cứu quân sự?


Trong khi tìm kiếm các nhà khởi nghiệp trẻ cũng như kỹ thuật quân sự đầy sức sáng tạo, quân đội Đức thường dõi theo Hoa Kỳ và Israel. Ở hai quốc gia này, quân đội được coi là lò ấp các start up và là nơi đào tạo các nhân tài chất lượng cao … Continue reading Tại sao Israel rất thành công trong nghiên cứu quân sự?

Bản sắc Do Thái


“Tại Israel, để là một người thực tế, bạn phải tin vào phép lạ”.[1] -David Ben-Gurion (Thủ tướng đầu tiên của Nhà nước Israel hiện đại)   Từ khi Nhà nước Israel tuyên bố độc lập vào năm 1948, những đánh giá lịch sử về Israel thường chỉ đặt trọng tâm xoay quanh của các … Continue reading Bản sắc Do Thái