Điểm tên 5 kỹ thuật thiền phổ biến: Bạn phù hợp với dạng nào?


Cuộc sống càng bận rộn, chúng ta lại càng mong mỏi tìm kiếm một phương pháp cân bằng, và một trong số những phương pháp được khuyến khích nhiều nhất là thiền định. Cứ hỏi bất cứ ai đã thử thiền, bạn sẽ nhận được vô vàn lợi ích cả về sức khoẻ tinh thần … Continue reading Điểm tên 5 kỹ thuật thiền phổ biến: Bạn phù hợp với dạng nào?