[Covid19] Hài chút thôi


Dạo này rảnh không có gì để làm, nói chuyện với mấy con cá vậy.