Google Maps cập nhật bản đồ điểm nóng COVID-19


Google sẽ cập nhật dịch vụ lập bản đồ miễn phí của mình trong tuần này, bổ sung đánh dấu màu sắc tương ứng với mức độ nghiêm trọng của Covid-19 ở các khu vực, theo Google cho biết hôm 24/9.Sau khi Google cập nhật, nếu người dùng nhấn vào tùy chọn "COVID-19" ở góc … Continue reading Google Maps cập nhật bản đồ điểm nóng COVID-19