4 Kiểu đồng hồ sinh học phổ biến


4 Kiểu đồng hồ sinh học - Bạn năng suất nhất vào thời điểm nào? Ngoài "chim sớm" với "cú đêm", nhịp sinh học còn được chia làm 4 kiểu tương ứng với cách sinh hoạt của 4 loài vật khác nhau. Có bao giờ bạn nhận ra rằng múi giờ sinh hoạt của mình … Continue reading 4 Kiểu đồng hồ sinh học phổ biến