Kinh doanh trực tuyến – Xu hướng mới của doanh nghiệp F&B mùa dịch COVID-19


Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ ngành F&B đã thay đổi để thích nghi với đại dịch và có thể tồn tại ngay cả khi bệnh dịch đã qua đi. Dịch COVID-19 bùng phát đã gây nên nhiều khó khăn và thử thách đối với mọi doanh nghiệp F&B. Do vậy, chỉ trong … Continue reading Kinh doanh trực tuyến – Xu hướng mới của doanh nghiệp F&B mùa dịch COVID-19