GmbH là gì ? Công ty Gmbh giới hạn pháp lý


GmbH: noun [ S ] BUSINESS specialized

UK /ˌdʒiː.em.biːˈeɪtʃ/

US /ˌdʒiː.em.biːˈeɪtʃ/

abbreviation for Gesellschaft mit beschränkter Haftung: a legalform of company in German-speaking countries that is similar to limitedcompanies in other countries

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (phát âm [gəˈzɛlʃaft mɪt bəˈʃʁɛŋktɐ ˈhaftʊŋ], viết tắt là GmbH [geː ʔɛm beː haː], cũng được gọi là GesmbHhay Ges.m.b.H. tại Áo), là thuật ngữ tiếng Đức của “công ty với giới hạn pháp lý” hay công ty trách nhiệm hữu hạn (limited liability company), là một kiểu thực thể pháp lý rất phổ biến ở ĐứcÁoThuỵ Sĩ (nơi thực thể này tương đương với một thực thể S.à r.l.) và Liechtenstein. Tên gọi GmbH nhấn mạnh một thực tế là các chủ sở hữu (Gesellschafter, còn được gọi là thành viên) của thực thể này không phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ của công ty.[1][2] Các GmbH được coi là pháp nhân theo pháp luật Đức và Áo. Các biến thể khác bao gồm mbH(sử dụng khi thuật ngữ Gesellschaft là một phần của bản thân tên công ty đó), và gGmbH (gemeinnützige GmbH) cho các đoàn thể phi lợi nhuận.

GmbH đã trở thành hình thức công ty phổ biến nhất ở Đức, kể từ khi AG (Aktiengesellschaft) – một hình thức đoàn thể lớn khác có sự tương đồng với một công ty cô -phâ n tỏ ra phức tạp hơn nhiều để thành lập và hoạt động, cho đến thời điểm hiện tại.[3][4]

Lịch sử

Các bộ luật quản lý loại thực thể pháp lý này đã được thông qua tại Đức vào năm 1892, và tại Áo năm 1906. Khái niệm về giới hạn pháp lý được tạo ra bởi các luật này ảnh hưởng tới việc thành lập hợp pháp các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn tương tự ở các nước khác,[5] mặc dù khái niệm về một công ty trách nhiệm hữu hạn lúc đó đã tồn tại ở Vương quốc Anh.

Các yêu cầu khi thành lập

Một thực thể GmbH thông thường được hình thành trong ba giai đoạn: đoàn thể/hiệp hội nền tảng, được coi như một thực thể quan hệ cá nhân giữa các đối tác với toàn bộ trách nhiệm của các đối tác sáng lập/thành viên; sau đó là công ty thành lập ban đầu (thường được viết tắt là “GmbH i.G”, với “i.G.” là in Gründung – nghĩa đen là “đang trong giai đoạn thành lập”, với ý nghĩa là “chờ đăng ký”); và cuối cùng là thực thể GmbH đã được hoàn tất đăng ký. Chỉ có đăng ký của công ty trong Danh bạ đăng ký thương mại (Handelsregister – Commercial Register) mới cung cấp cho thực thể GmbH tình trạng pháp lý đầy đủ của nó.

Hoạt động thành lập và các điều lệ hoạt động của đoàn thể phải được công chứng. Luật về GmbH vạch ra các nội dung tối thiểu của các điều lệ hoạt động của đoàn thể, nhưng việc thêm các điều khoản bổ sung trong các điều lệ xảy ra khá thường xuyên.

Theo luật của Đức, thực thể GmbH phải có vốn thành lập ban đầu tối thiểu €25,000 (§ 5 I GmbHG), mà trong đó phải đạt được tối thiểu €12,500 trước khi nộp đơn đăng ký vào sổ đăng ký thương mại (§ 7 II GmbHG). Một ban giám sát (Aufsichtsrat) là bắt buộc nếu công ty có hơn 500 nhân viên, nếu không thì công ty chỉ được quản lý bởi các giám đốc điều hành (Geschäftsführer), người có ủy quyền không hạn chế cho công ty. Các thành viên của ban có thể hạn chế quyền hạn của giám đốc điều hành bằng cách cho họ các yêu cầu ràng buộc. Trong hầu hết các trường hợp, các điều khoản của hiệp hội liệt kê danh sách các hoạt động kinh doanh, mà trong đó giám đốc phải có được sự chấp thuận trước từ các thành viên. Theo luật của Đức, một sự vi phạm các nghĩa vụ này của một giám đốc điều hành sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của một hợp đồng với bên thứ ba, nhưng thực thể GmbH có thể yêu cầu bắt giữ giám đốc điều hành để chất vấn trách nhiệm cho các thiệt hại nếu có.

Tính đến năm 2008, một thực thể phái sinh được gọi là Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)(“entrepreneurial company (limited liability)” – công ty kinh doanh (trách nhiệm hữu hạn)) hay rút gọn là UG (haftungsbeschränkt) đã được đưa vào sử dụng. Thực thể này không cần một vốn thành lập ban đầu tối thiểu, và được giới thiệu để hỗ trợ những người sáng lập công ty trong việc thành lập một công ty mới. Ngoài ra, UG phải tích lũy 25% thu nhập hàng năm của nó như là dự trữ pháp lý. Trái với những gì nhiều người nghĩ, điều này sẽ diễn ra mãi mãi và không dừng lại một khi vốn cổ phần tối thiểu đạt 25.000 €. Tuy nhiên, các cổ đông có thể quyết định tăng vốn bằng cách chuyển đổi vốn dự trữ vào vốn cổ phần thực, nhưng điều này đòi hỏi phải có ít nhất một báo cáo tài chính có xác nhận.

Bởi vì một pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn với vốn đóng góp bị chú ý trong thế kỷ 19 như yếu tố nguy hiểm, luật pháp của Đức có nhiều hạn chế chưa được biết đến trong hệ thống thông luật. Một số giao dịch kinh doanh phải được công chứng, chẳng hạn như chuyển nhượng cổ phần, phát hành cổ phiếu, và sửa đổi các điều khoản của đoàn thể. Nhiều trong số các tiêu chuẩn phải được đệ trình với nơi đăng ký công ty, nơi họ bị kiểm tra bởi ban giám sát đặc biệt hoặc các cán bộ tư pháp khác. Đây có thể là một quá trình mệt mỏi và tốn thời gian, khi trong hầu hết các trường hợp, các tiêu chuẩn mong muốn chỉ được có hiệu lực hợp pháp khi được nhập vào hồ sơ đăng ký. Bởi vì không có hệ thống đăng ký công ty trung ương ở Đức mà thay vào đó là hàng trăm kết nối với tòa án khu vực, sự quản lý của pháp luật có thể khác nhau khá nhiều giữa các bang của Đức. Từ năm 2007 đã có một hệ thống trung tâm đăng ký công ty trên internet cho toàn nước Đức, được gọi là Unternehmensregister.

Tham khảo

Chú thích

  1. ^ RIS – Bundesrecht konsolidiert – Suche.
  2. ^ GmbHG – nichtamtliches Inhaltsverzeichnis.
  3. ^ Müller, Klaus J. The GmbH: a guide to the German limited liability company Beck, 2006 ISBN 978-90-411-2444-9
  4. ^ Rutow, Lange Doing Business in Germany Lưu trữ 2012-03-26 tại Wayback Machine 2008
  5. ^ Limited Liability Company Reporter. “Historical Background of the Limited Liability Company”Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 6 năm 2001. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2008.

Đọc thêm

Liên kết ngoài

Theo Wikipedia VN

——

Công ty trách nhiệm hữu hạn Áo (GmbH)

Một Công ty trách nhiệm hữu hạn của Áo (GmbH) phổ biến nhất với người nước ngoài cung cấp hình thức miễn thuế trách nhiệm hữu hạn và hình thức miễn thuế cổ tức. “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (GmbH) trong tiếng Anh có nghĩa là “công ty có trách nhiệm hữu hạn”. Trên thực tế, GmbH là một công ty tư nhân được giới hạn bởi cổ phần.

Áo có một trong những nền kinh tế cạnh tranh trên thế giới. Hiệu quả của chính phủ, hoạt động kinh tế, cơ sở hạ tầng kinh doanh và hiệu quả làm cho nước này trở thành một quốc gia thuận lợi để kinh doanh và thành lập công ty.

Người nước ngoài có thể sở hữu tất cả cổ phần trong một công ty GmbH.

Bối cảnh
Áo nằm ở Trung Âu và được bao quanh bởi Đức, Cộng hòa Séc, Hungary và Ý. Tên chính thức của nó là “Cộng hòa Áo”.
Về mặt chính trị, nó là một nước cộng hòa nghị viện liên bang với nghị viện hai viện được bầu ra và một thủ tướng và một tổng thống.

Lợi ích

Công ty trách nhiệm hữu hạn của Áo (GmbH) cung cấp những lợi ích sau:
• 100% vốn sở hữu nước ngoài: Tất cả cổ phần trong GmbH có thể được sở hữu bởi người nước ngoài.
• Trách nhiệm hữu hạn: Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp.
• Một Cổ đông / Một Giám đốc: Chỉ yêu cầu một cổ đông có thể là giám đốc duy nhất để kiểm soát công ty nhiều hơn.
• Thành viên EU: Áo là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn ở Châu Âu.
• Vốn cổ phần thấp: Vốn cổ phần tối thiểu chỉ là 35,000 Euro, trong đó 50% cần phải trả khi hợp nhất.

Tên công ty trách nhiệm hữu hạn (GmbH)
Tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn phải chọn tên công ty không mâu thuẫn với tên của pháp nhân khác ở Áo.
Mọi tên công ty phải kết thúc bằng chữ viết tắt “GmbH”. Ngoài ra, tên công ty phải bao gồm họ của một hoặc tất cả các cổ đông. Thay vào đó, tên công ty có thể chứa một đặc điểm về bản chất hoặc đối tượng của doanh nghiệp mà các bên thứ ba có thể suy luận và hiểu một cách đầy đủ. Ngoài ra, tên công ty có thể chứa hỗn hợp họ của các cổ đông và bản chất kinh doanh.

Kết hợp
Việc kết hợp GmbH yêu cầu các bước sau:
1. Nhận xác nhận từ Phòng Kinh tế rằng tên công ty có thể sử dụng.
2. Chuẩn bị Biên bản ghi nhớ và các Điều khoản của Hiệp hội và ký trước mặt công chứng viên.
3. Mở tài khoản ngân hàng của công ty địa phương và ký quỹ số vốn cổ phần tối thiểu. Nộp Giấy chứng nhận Ngân hàng xác minh rằng ít nhất 17,500 Euro (50% tổng vốn cổ phần) đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty.
4. Nộp các tài liệu cần thiết được công chứng (hoặc apostille ở một quốc gia khác) để đăng ký công ty tại Tòa án Thương mại địa phương. Chúng được gọi là “quy chế công ty” được ký trước mặt công chứng viên và phải bao gồm các thông tin sau:
(i) Tên công ty và địa chỉ văn phòng đăng ký tại địa phương;
(ii) Chi tiết về mục đích và mục tiêu kinh doanh; và
(iii) Số vốn cổ phần và lợi ích được chia của các cổ đông.
5. Đăng ký với cơ quan thương mại để xin giấy phép thương mại.
6. Lấy mã số VAT bằng cách đăng ký với Sở Thuế.
7. Đăng ký tất cả nhân viên với Văn phòng An sinh Xã hội.
8. Đăng ký với chính quyền địa phương.

8 bước này có thể mất đến hai tuần để hoàn thành và nhận được sự chấp thuận của họ.

GmbH trở thành một công ty hợp pháp khi nó được chính thức đưa vào Sổ đăng ký kinh doanh của chính phủ do Tòa án Thương mại địa phương duy trì.

Trách nhiệm hữu hạn
Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp của mình.

Cổ đông
Cần có tối thiểu một cổ đông để thành lập GmbH tại Áo. Cổ đông có thể sống và là công dân của bất kỳ quốc gia nào. Họ cũng có thể là thể nhân hoặc tập đoàn.
Các công ty Áo không phát hành chứng chỉ cổ phiếu. Quyền sở hữu cổ phần được chứng minh bằng việc chuyển nhượng từ công ty sang chủ sở hữu mới bằng văn bản Chuyển nhượng cổ phần được ký trước công chứng.

Bản đồ Áo

Giám đốc
Chỉ cần một giám đốc để quản lý công ty. Cổ đông duy nhất có thể chỉ định mình làm giám đốc duy nhất.
Giống như các cổ đông, giám đốc có thể là công dân của bất kỳ quốc gia nào và sống ở bất kỳ đâu.

Trụ sở đã đăng ký
Mỗi GmbH phải có một văn phòng đăng ký tại địa phương mà công ty thành lập GmbH có thể cung cấp. Đây là nơi tất cả các thông báo pháp lý và thư từ chính thức được gửi đến.

Vốn cổ phần tối thiểu
Mỗi GmbH phải bắt đầu với vốn cổ phần tối thiểu là 35,000 Euro. Phải thanh toán đủ ít nhất 50% vốn cổ phần trước khi hợp nhất. Chứng chỉ ngân hàng phải xác minh khoản tiền gửi tối thiểu 17,500 Euro trong tài khoản ngân hàng của công ty.

Kế toán
Lợi nhuận hàng năm là bắt buộc đối với mọi công ty. Các lợi nhuận phải bao gồm một báo cáo tài chính để nộp cho chính phủ. Mức độ thông tin trong mỗi báo cáo tài chính phụ thuộc vào quy mô của công ty. Sự phân biệt giữa một công ty “nhỏ”, “vừa” hay “lớn” phụ thuộc vào số lượng tài sản, số lượng nhân viên và doanh thu.

Luật yêu cầu chi tiết hơn trong báo cáo tài chính của các công ty vừa và lớn.

Thuế
Thuế suất của công ty đối với lợi nhuận là 25%.

Thuế chuyển nhượng vốn ban đầu là 1% vốn cổ phần được trả khi hợp nhất GmbH.

GmbH được miễn thuế cổ tức khi nhận cổ tức từ công ty con nước ngoài. Lợi ích này có được từ Chỉ thị về Công ty mẹ-Công ty con của Liên minh Châu Âu (EU) trong đó công ty mẹ sở hữu tối thiểu 25% cổ phần trong một công ty con ở EU có thể nhận cổ tức do công ty con trả mà không phải chịu thuế khấu lưu.

Nhiều quốc gia đã có nhiều hiệp ước về thuế hai lần để giảm bớt gánh nặng thuế cho các cổ đông.

Lưu ý: Người đóng thuế Hoa Kỳ và tất cả những người khác phải chịu thuế thu nhập thế giới phải báo cáo tất cả thu nhập cho cơ quan thuế của họ.

Hồ sơ công cộng
Chính phủ duy trì một sổ đăng ký với tên của mọi cổ đông và giám đốc của công ty được cung cấp cho công chúng.

Thời gian hình thành
Có thể mất đến hai tuần để kết hợp GmbH.

Công ty kệ
Có thể mua các công ty Shelf GmbH để đẩy nhanh quá trình thành lập.

Kết luận

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Áo (GmbH) được hưởng các lợi ích sau: hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của người nước ngoài, thành viên EU; vốn cổ phần tối thiểu thấp, trách nhiệm hữu hạn và chỉ một cổ đông có thể là giám đốc duy nhất để kiểm soát tốt hơn.

Nguồn : tại đây

10 ngôn ngữ đáng học nhất thế giới


Anh, Italy hay Tây Ban Nha… là những ngôn ngữ đáng học nhất thế giới năm 2019-2020 theo gợi ý từ trang Gooverseas.

1. Tây Ban Nha

Chỉ xếp sau tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha có 400 triệu người bản ngữ trên khắp thế giới. Nhưng không giống như tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia và thường được sử dụng như ngôn ngữ thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba tại nhiều nước.

Biết tiếng Tây Ban Nha, bạn không chỉ du lịch dễ dàng ở Nam Mỹ, châu Âu mà còn dễ thích nghi nếu sống ở Bắc Mỹ. Ngày nay, khoảng 13% dân số Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ nhất và một nghiên cứu dự đoán vào năm 2050 dân Mỹ có thể nói tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn bất cứ quốc gia nào.

2. Tiếng Pháp

Tiếng Pháp được nói nhiều thứ năm trên thế giới và là ngôn ngữ nước ngoài được học nhiều thứ hai sau tiếng Anh. Nó không chỉ phổ biến ở Pháp, Canada mà còn ở nhiều quốc gia châu Phi và châu Á. Tiếng Pháp được công nhận là ngôn ngữ nước ngoài hữu ích khi đi du lịch.

3. Tiếng Đức

Tiếng Đức là ngôn ngữ bản địa được sử dụng rộng rãi nhất trên lục địa châu Âu. Người Áo và người dân phần lớn lãnh thổ Thụy Sĩ dùng ngôn ngữ này. Đức còn là cường quốc học thuật, kinh tế, chính trị, biết tiếng Đức sẽ là lợi thế lớn.

Tiếng Đức thực sự khá dễ học với những người nói tiếng Anh. Tuy có hàng nghìn từ đồng nghĩa và cấu trúc quy tắc khá cứng nhắc về ngữ pháp, chỉ cần người học chú tâm là có thể tiếp thu tiếng Đức khá nhanh.

4. Trung Quốc

Tiếng Trung được nói nhiều nhất thế giới, vì vậy không có gì lạ khi nó nằm trong danh sách này. Nhưng có một điều bạn cần biết, tiếng Trung không chỉ là một ngôn ngữ mà là một nhóm phương ngữ.

Ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc và Đài Loan được gọi là tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn, dựa trên tiếng địa phương phổ biến nhất của Trung Quốc – tiếng Quan thoại và được nói bởi 70% người nói tiếng Trung Quốc.

Bởi vì tiếng Trung sử dụng hệ thống chữ viết thay cho bảng chữ cái, nếu chỉ học một phương ngữ của tiếng Trung như tiếng Quan Thoại, bạn cũng có thể giao tiếp bằng văn bản với người nói các phương ngữ khác, ngay cả khi các bạn không thể hiểu nhau khi nói.

5. Tiếng Nga

Tiếng Nga là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc và là ngôn ngữ bản địa được sử dụng rộng rãi nhất ở châu Âu. Ngoài ra, nó còn là ngôn ngữ phổ biến nhất ở Á- Âu, được nói ở các mức độ không chỉ ở Nga mà còn nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ, cũng như ở Israel và Mông Cổ.

Tiếng Nga không phải là ngôn ngữ dễ học cho những người nói tiếng Anh. Không chỉ sử dụng bảng chữ cái khác (bảng chữ Cyrillic) mà ngôn ngữ này còn có rất nhiều trường hợp danh từ, điều mà hầu hết người bản ngữ nói tiếng Anh chưa từng gặp.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã xác định tiếng Nga là ngôn ngữ ưu tiên, vì vậy việc học thứ tiếng này có thể mở ra con đường tìm việc làm với một trong nhiều cơ quan liên bang.

6. Tiếng Ả Rập

Nhiều quốc gia trong thế giới Ả Rập nói một số dạng tiếng Ả Rập. Đây là ngôn ngữ vĩ mô được tạo thành từ 30 dạng ngôn ngữ hiện đại. Học tiếng Ả Rập không chỉ giúp người học tiếp cận với chữ viết trên khắp thế giới Ả Rập mà còn mở đường cho người học tiếp thu một hoặc một số phương ngữ được nói ở các khu vực và quốc gia.

Biết tiếng Ả Rập cũng cung cấp nhiều cơ hội du lịch và việc làm. Ngoài ra, các ngành kinh doanh, chính trị, báo chí và cả ngành công nghiệp đều chào đón những người biết ngôn ngữ này.

7. Tiếng Italy

Tiếng Italy từ lâu đã nổi tiếng là ngôn ngữ lãng mạn và hữu ích, không chỉ được sử dụng trên khắp nước Italy mà còn ở Thụy Sĩ, Slovenia và Croatia.

Tiếng Italy cũng là ngôn ngữ tương đối dễ học với những người nói các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Pháp hoặc Bồ Đào Nha. Ngược lại, những người nói tiếng Italy cũng dễ dàng tiếp thu những ngôn ngữ trên.

8. Hàn Quốc

Hàn Quốc có hệ thống chữ viết độc đáo được phát minh vào thế kỷ 15 và được mệnh danh là một trong những ngôn ngữ học trung thực nhất về mặt ngữ âm. Hình dạng các chữ cái của tiếng Hàn bắt chước hình dạng miệng người nói khi phát âm. Điều này khiến tiếng Hàn tương đối dễ học.

Bên cạnh đó, học tiếng Hàn sẽ giúp bạn tiếp cận với văn hóa, văn học và âm nhạc Hàn Quốc, khi mà làn sóng K-Pop đang ngày một lan tỏa.

9. Nhật Bản

Tiếng Nhật được nói nhiều thứ chín trên thế giới và là một trong những ngôn ngữ hàng đầu để học, dù là với mục đích du lịch, nghe hiểu lời bài J-Pop hay đọc truyện tranh…

Tiếng Nhật cũng là ngôn ngữ cửa ngõ tuyệt vời để học các ngôn ngữ châu Á khác, vì hệ thống chữ viết của tiếng Nhật bao gồm một số ký tự tiếng Trung Quốc và ngữ pháp của nó tương tự như tiếng Hàn. Học tốt tiếng Nhật sẽ giúp bạn tiếp cận dễ dàng với hai ngôn ngữ trên.

10. Tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến thứ hai trên thế giới, với 1,4 tỷ người bản ngữ và không phải bản ngữ sử dụng. 1/5 người trên toàn cầu nói được ít nhất một ít tiếng Anh. Vì vậy ngay cả khi bạn không nói được tiếng mẹ đẻ của người đối thoại thì rất có thể hai bạn có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh tạo thành cầu nối giữa các nền văn hóa và ngôn ngữ. Vậy nên không có gì lạ khi nó là một trong những ngôn ngữ hàng đầu để học trên toàn thế giới.

Thanh Hương (Theo Gooverseas)


The 10 Best Languages to Learn in 2019-2020

By: Emily Monaco

Choosing a foreign language to learn from among the most popular languages can be tough. Do you pick a language that’s spoken in your region, or in a region you want to visit? Do you pick the native language of your favorite author, or of people who work in your field?

While everyone ends up using different reasoning to pick the best languages to learn, we’ve got a few ideas to help. We’ve crunched some numbers and looked at the options, and believe these are the best languages to learn in 2020 (and any time!).

1. Spanish

Best Languages to Learn - Spanish

Photo credit: Fatima H., Academia Latino Alum

Second only to Chinese, Spanish has 400 million native speakers around the world. But unlike Chinese, this language of Cervantes, Gabriel Garcia Marquez, and Pablo Neruda is also the official state language of 20 countries — and is commonly spoken as a first, second, or third language in many more.

Speaking Spanish won’t just open up avenues for travel in South America and Europe; it’s also the ideal second language for folks living in North America. Today, about 13 percent of the U.S. population speaks Spanish as a first language, and one study predicts that by 2050, the U.S. could have more Spanish-speaking residents than any other country around the world (source). All the more reason for this to figure among one of the top languages to learn!

Popular places to learn Spanish include: Spain, Argentina, and Guatemala

2. French

Best Languages to Learn - French

Photo credit: Michael B., Go Global Alum

The fifth-most spoken language in the world, French is also the second-most widely learned foreign language after English. A common first language not just in France and Canada but also in many African and Asian nations, French is a very useful foreign language for travel: even if it’s not your interlocutor’s first language, it may well be one of the languages that he or she speaks!

The language of nouvelle vague cinema and of authors from Victor Hugo to Marguerite Duras to Camara Laye, French will also invite learners into a world of rich, diverse culture.

Popular places to learn French include: France, Canada, and Switzerland

3. German

Best Languages to Learn - German

Photo credit: Bojana P., The Excellence Center Alum

The most widely spoken native language on the European continent, Germany is an academic, economic, and political powerhouse. Despite jokes and warnings to the contrary, German is actually a fairly easy foreign language for English speakers to learn. With thousands of cognates and a fairly rigid rule structure for grammar, an attentive student of German can acquire the language pretty quickly.

German is spoken not only in Germany but also in Austria and the majority of Switzerland. The language of Goethe, the brothers Grimm, and Herman Hesse, German boasts a rich literary culture to explore.

Popular places to learn German include: Germany and Austria

4. Chinese

Best Languages to Learn - Chinese

Photo credit: Fox G., The Chinese Language Institute Alum

Chinese is the most-spoken language in the world, so it’s no wonder it’s on our list! But as you may be aware, Chinese is not just one language, but rather a group of dialects, some of which are so distinct from one another as to technically be separate languages (and mutually unintelligible!)

The official language of China and Taiwan is called Standard Chinese; it is based on the most common Chinese dialect, Mandarin, which is spoken by a whopping 70 percent of all Chinese speakers.

Because Chinese uses a writing system of characters rather than an alphabet, however, learning just one Chinese dialect – like Mandarin – allows you to communicate in writing with speakers of other dialects, even if you cannot understand one another when speaking.

Popular places to learn Chinese include: China, Taiwan, and Singapore

5. Russian

Best Languages to Learn - Russian

Photo credit: Fang X., Russian Studies in Real Russia Alum

One of the six official languages of the United Nations, Russian is the most widely spoken native language in Europe and the most widespread language in Eurasia, spoken to varying degrees not just in Russia but in many former Soviet states as well as in Israel and Mongolia.

Russian is far from the easiest foreign language for English speakers to learn. Not only does it use a different alphabet, Cyrillic, it also has an abundance of noun cases, which isn’t something most native speakers of English have come across before.

But the U.S. government has identified Russian as a priority language, so learning it could be an avenue into employment with one of many federal agencies.

Popular places to learn Russian include: Russia, Belarus, and Ukraine

6. Arabic

Best Languages to Learn - Arabic

Photo credit: Hannes D., The Excellence Center Alum

Many nations in the Arab world speak some form of Arabic, a macro language made up of 30 modern varieties. Learning Arabic will not only help learners access the written word throughout the Arab world, but it will also pave the way for learners to acquire one or several dialects spoken in different regions and countries.

Speaking Arabic also provides ample opportunities for work and travel. Business, politics, journalism, and more are industries that welcome the expertise of Arabic speakers.

Popular places to learn Arabic include: Egypt, Jordan, and Morocco

7. Italian

Best Languages to Learn - Italian

Photo credit: Patricia K., Scuola Virgilio Alum

Italian has earned its reputation as a romantic language, but this Romance language is useful for far more than the art of seduction! The language is spoken across Italy but also in Switzerland, Slovenia, and Croatia is the native tongue of Italo Calvino, Elena Ferrante, and Primo Levi, providing learners of this popular language more than ample opportunities to access the culture of Italy.

Italian is also a relatively easy language for speakers of other Romance languages like Spanish, French, or Portuguese to learn. Conversely, those who speak Italian can absorb these related languages with far more ease.

Popular places to learn Italian include: Italy and Switzerland

8. Korean

Best Languages to Learn - Korean

Photo credit: Sammy W., CIEE Alum

Learning Korean as a foreign language will grant you access to a number of useful tools, not the least of which is an improved understanding of language and linguistics on the whole.

Korean’s unique writing system, invented in the 15th century, has been dubbed one of the most phonologically faithful by linguists: the shapes of the letters mimic the shapes the speaker’s mouth should take when pronouncing them. This quirk also makes Korean relatively easy for foreign speakers to learn.

Of course, learning Korean will also afford you access to Korean culture, literature, and music. And since the K-Pop wave is here to stay, that’s a good reason in and of itself.

Popular places to learn Korean include: South Korea

9. Japanese

Best Languages to Learn - Japanese

Photo credit: Cara S., JaLS Group Alum

The ninth most spoken language in the world, Japanese one of the top languages to learn, whether for folks who want to travel to Japan, understand lyrics to their favorite J-Pop songs, or read their favorite manga in the original Japanese.

Japanese is also a fantastic gateway language for learning other Asian languages. Because the Japanese writing system includes some Chinese characters and its grammar is similar to Korean, a working knowledge of Japanese helps learners gain access to both of these languages.

Popular places to learn Japanese include: Japan

10. English

Best Languages to Learn - English

Photo credit: Emily W., Edge Hill University Alum

English is the most popular second language in the world, with 1.4 billion native and non-native speakers combined. One in five people globally speaks at least some English, so even if you don’t speak the native language of your interlocutor, it’s likely you’ll be able to communicate in English.

English forms a bridge between cultures and languages that might otherwise have none. It’s no wonder it’s one of the top languages to learn around the world.

Popular places to learn English include: England, the U.S, and Australia

There are a number of reasons you might want to learn a second language, or third… or 10th! Whatever reasons you have, we believe these languages will open more of the world to you and help you achieve your professional and personal goals — whatever they may be! The only question is: which of these languages will you learn next?

Source: https://www.gooverseas.com/blog/best-languages-learn