‘Người Việt vẫn nghĩ chứng khoán là rủi ro, mạo hiểm’


Chủ tịch Dragon Capital nói với Zing, người đầu tư chứng khoán trên thị trường Việt Nam không nên sợ hãi nhưng hãy thận trọng và "đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ". "Có một điều mà tôi để ý ở Việt Nam. Đó là mỗi khi nói đến việc tham gia … Continue reading ‘Người Việt vẫn nghĩ chứng khoán là rủi ro, mạo hiểm’